Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht biedt een vangnet voor werknemers die in aanraking komen met ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA) en ontslag (WW).

Dit recht wordt echter niet als vanzelfsprekend toegekend, maar wordt getoetst door het UWV aan de hand van procedures, termijnen, de inhoud van de aanvragen en beoordelingen van UWV-artsen. Dit kan voor werkgevers en werknemers vervelende en onverwachte gevolgen hebben.

Mocht u in de situatie verkeren dat het UWV uw aanvraag heeft afgewezen of tot een onverwachte conclusie is gekomen, dan kunnen wij u van dienst zijn. Jaarlijks staan we veel mensen succesvol bij die zich als een nummer behandeld voelen bij het UWV.

Zij voelen zich vaak miskend in de onderzoeken door, en gesprekken met de UWV-keuringsartsen. De uitkomst luidt doorgaans dat de cliënt arbeidsgeschikt is, zonder dat er echt naar de klachten gekeken wordt. Wij helpen hen in beroeps- en bezwaar zaken, en begeleiden het proces van A tot Z.

Wilt U direct contact om uw zaak te bespreken, bel dan met ons kantoor via 071 887 7961.

Wij behandelen veel zaken op het gebied van WW en WIA:

 

WW Afgewezen, Gekort of Teruggevorderd?

Indien het UWV beslissingen neemt die ten nadele zijn van u en uw WW, dan kunt u in bezwaar en beroep gaan. Lees meer over de zaken waarin wij u onder meer van dienst kunnen zijn.

 

WIA Afgewezen, Gestopt of Terug gedraaid?

Het komt regelmatig voor dat mensen zich miskend voelen in de onderzoeken en gesprekken met de UWV-keuringsartsen. Wij kunnen u helpen in dergelijke situaties. Lees meer over onze dienstverlening.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

 

DISCLAIMER
Via de website van De la Parra Advocaten wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocaten wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocaten naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocaten worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocaten zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocaten niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocaten.