Arbeidsrecht

De la Parra Advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij. Dit kan zowel tijdens een lopende procedure als daaraan voorafgaand gebeuren. Als U daarvoor in aanmerking komt, kunt U Pro Deo rechtshulp ontvangen. Wij vragen dit in dat geval voor U aan.

Heeft U een geschil of conflict en wilt U komen tot een oplossing, neem dan vrijblijvend contact op via 071-887-79-61 voor direct persoonlijk advies.

 

Wij adviseren werkgevers en werknemers in de volgende type zaken:

 
Ontslag op staande voet
Een werkgever heeft verschillende mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst met een werknemer, die een contract voor onbepaalde tijd heeft, te beëindigen. Een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd via het UWV. Het UWV hoeft niet geraadpleegd te worden als sprake van een dringende reden. Lees meer.

 
Opzegging van de arbeidsovereenkomst
Als een werkgever of een werknemer een arbeidsovereenkomst wil beëindigen en de andere partij dit niet wil, zijn de mogelijkheden tot opzegging beperkt. Opzegging vindt meestal plaats bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Lees meer.

 
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Als een werkgever en werknemer het niet eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kan in bepaalde gevallen een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gedaan. De kantonrechter beslist op dit verzoek. Lees meer.

 
Disfunctioneren van werknemers
Als een werkgever een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wil ontslaan wegens disfunctioneren, kan dat, als de werknemer niet instemt, alleen via de kantonrechter gebeuren. De kantonrechter beoordeelt het vermeende disfunctioneren en zal beslissen of de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden of niet. Lees meer.

 
Loonvorderingen
Een werknemer heeft recht op loon. Dit loon is overeengekomen met de werkgever en staat in de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dit loon betalen. Als dit niet gebeurt, kan de werknemer een loonvordering indienen. Indien de werkgever het loon van de werknemer niet wil betalen, kan een loonvorderingsprocedure worden gestart. Lees meer.

Voor direct en persoonlijk advies neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

 

DISCLAIMER
Via de website van De la Parra Advocaten wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocaten wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocaten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocaten naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocaten worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocaten zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocaten niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocaten.