Wil ik dat drie of één raadsheren naar mij luisteren?

Een voordeel van (arbeidsrechtelijk) hoger beroep is dat er in principe meervoudig wordt gekeken naar de zaak. Dus door drie raadsheren. Dit geldt ook voor de inhoudelijke behandeling, ook daar luisteren drie raadsheren. De Hoge Raad heeft aangegeven dat dit ook het uitgangspunt moet zijn en enkelvoudig niet. Dat stelt gerust na een Kantonrechter te hebben meegemaakt met een breed werkgebied en een rits (6-8) aan zittingen op een dag. Meer dan eens worden de kleinere maar ook in het oog springende praktische details waarover een oordeel is gevraagd door die Kantonrechter vergeten. Het Hof Den Haag ziet de voordelen in van enkelvoudige behandeling en vraagt (zoals het hoort) van te voren en daarna nogmaals mondeling. Net voordat de inhoudelijke behandeling begint. Je kunt dan hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar maken pas op de zitting leidt ertoe dat iedereen is verschenen (en zich heeft voorbereid), maar dat de zitting niet doorgaat. Als het goed is zal het Hof dan alsnog een latere datum bepalen (lees: veel later omdat drie raadsheren beschikbaar moeten zijn). Het is dus niet aan te bevelen om pas op de zitting bezwaar te maken. Vooraf bezwaar maken bespaart voorbereiding, blijft over het langere wachten. Dit komt dan eigenlijk voor risico voor de wachtende. Het hangt van de zaak af wat het beste is en zelfs dan is dat vooraf niet goed te zeggen. Dat de zaak sneller wordt behandeld heeft vaak de voorkeur. Maar wat als pas op de zitting (en nadat is aangegeven geen bezwaar te hebben) toch blijkt dat enkelvoudige behandeling helemaal geen goed idee is? Als blijkt dat drie raadsheren – die laatste kans voor cassatie (waarin de feiten in principe niet meer worden behandeld) – toch gewenst zijn?! Gewoon omdat op de klompen wordt aangevoeld dat dit een beter idee is. Bijvoorbeeld omdat de raadsheer het proces-verbaal zo inricht dat men zich kan afvragen of er wel voldoende is opgeschreven wat er is gezegd en relevant is. Bel ons, voor advies daarover.

Foto: voetbalprimeur.nl

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest