Ban criminaliteit uit (maar laat mij wel met rust)

In Singapore wordt druk gewerkt aan het plaatsen van 100.000 lantaarnpalen met gezichtsherkenningtech. De proef start begin volgend jaar. Hierdoor wordt ieder gezicht op straat door de database gehaald. Voor anti-terreur operaties en crowd analytics. In Oakland USA wordt juist deze maand een conceptwetsvoorstel beoordeeld, waarmee het policy surveillence sterk wordt beperkt. Gebruik van bijv. drones, nummerbordscanners, biometrische data moet eerst door een Privacy commissie worden beoordeeld. In beide landen is er veel weerstand vanwege privacy inbreuken en bijv. profilering. Tegen te houden zijn deze opsporingsmogelijkheden met tech niet. Het verontrustende van dit soort tech is (pioniergedrag zie je ook al langskomen in NL rechtspraak), dat het erg verleidelijk is om te gebruiken. Ook al mag het lang niet altijd. Het biedt in ieder geval een prachtig begin van een wel legaal onderzoek dat veel gerichter kan plaatsvinden. Dat scheelt veel capaciteit, die bij de overheids- en speciale diensten altijd schaars is. Hoewel aanbestedingsperikelen en politiek/wetgeving vertragen, zal Nederland niet als laatste in de rij willen staan. Kijk naar de oude sleepwet zonder aanpassingen die toch alvast is ingegaan.

Foto: Sensetime

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest