De kunst van afleiding met technologie (distraction tech crime)

De FBI werd bij een van de eigen bevrijdingsoperaties vorig jaar opgeschrikt door een zwerm van drones die werd ingezet door criminelen. Ze vlogen de FBI aan. Dit verstoorde de inzet en het zicht. Het inzetten van technologie als afleidingsmanoeuvre zal alleen maar toenemen. Voor terrorisme, politiek, liquidatie of gewoon geld. Het is aantrekkelijk omdat het chaos creëert en hierop praktisch geen (alomvattende) voorbereiding mogelijk is. Zeker als er direct en concreet gevaar voor leven dreigt door die afleiding. Bij een mix van onschuldige burgers, hulp- en speciale diensten door elkaar heen. Dat dit kan is niets nieuws. De schaal en het gemak waarop dit kan plaatsvinden neemt echter exponentieel toe.

Foto: de Limburger

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest