Uitbreiding van bevoegdheden FIOD

De Volkskrant meldt dat de uitbreiding van bevoegdheden deze zomer van de FIOD (o.a. zelfstandig afluisteren van gesprekken, infiltratie) zonder veel ruchtbaarheid is doorgevoerd. Dat klopt niet helemaal. De Raad voor Rechtspraak, de AP, het College van PG, het Platform BOD, de Politie en de Orde van Advocaten (2016) hebben hierover voorafgaand redelijk uitvoerig geadviseerd. De Orde gaat in diens advies met name in op de overige onderdelen uit het wetsvoorstel (getuigenbescherming en notificatie uitgevoerde bijzondere opsporingsbevoegdheden). De wetswijziging was uiteindelijk begin december 2017 een hamerstuk voor de Eerste Kamer (zonder de beraadslaging of stemming). Wellicht bedoelt de Volkskrant dat de voorgestelde wetswijzigingen niet zijn opgepikt door de media.

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest