AVG: Wanneer is het genoeg?

De AP meldt dat na aanwijzing het leerlingvolgsysteem van een aantal grote onderwijsinstellingen qua werkwijze is gewijzigd. Alleen die gegevens die de medewerker voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft, zijn nu toegankelijk. Niet meer van alle leerlingen van de school. Dit valt onder het minimaliseren van de verwerking (ook inzage) van persoonsgegevens. Waarschijnlijk is het autorisatiebeleid van de onderwijsinstelling ook aangepast. Als men de AVG naar de letter uitvoert, dan is dit enorm (misschien te) verstrekkend en kostbaar voor veel instellingen/ondernemingen.

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest