Belastingdienst weigert, Hof straft af

De Belastingdienst heeft betaald voor tips over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders. Met dit bewijs zijn belastingaanslagen opgelegd. Het Hof Den Bosch stelt in het ongelijk en veroordeelt de Inspecteur van de Belastingdienst in de proceskosten van €50.000 (dat is veel) wegens ondermeer diens weigerachtige proceshouding. In 44 pagina’s tellend arrest (opnieuw: veel) verwijt het Hof de Inspecteur samenvat dat hij 1. onvoldoende meewerkt om de geheime tipgever als getuige te horen; 2. een rechtelijke toetsing (belangenafweging) omtrent het onrechtmatig verkregen bewijs van die tipgever aan de Inspecteur onmogelijk maakt. Volledige uitspraak is het lezen waard. ECLI:NL:GHSHE:2018:515

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest