Ik kijk wel even in uw telefoon

De politie mag niet zomaar in je telefoon kijken en daaruit alles kopiëren (smartphone arrest). De politie moet zelf een afweging maken tussen belangen. Bij diepgravend onderzoek kunnen voorwaarden gelden (voorafgaande toestemming van de rechter commissaris), ook al is er toestemming voor inbeslagname. Dat is belangrijk, anders is de verleiding groot om bij elk feit direct de telefoon leeg te halen. Je ziet dit laatste ook terug in de vragen tijdens het verhoor. Er worden vragen gesteld over je internetaccounts, vrienden, contacten, codes e.d. die rondsnuffelen makkelijker maken. Je privéleven wordt als het ware binnenste buiten gekeerd. Dat gaat vaak tussen neus en lippen door, ook als kort daarna blijkt dat je er niets mee te maken had. Vergeet hierbij niet dat bij een incident ook omstanders (vaak bij jongeren) voor de zekerheid worden aangehouden en verhoord.  Uit een recent vonnis van de Rechtbank Den Haag blijkt dat je weinig hebt aan die voorwaarden bij onderzoek. De Rechtbank constateert het verzuim, maar laat het daarbij. Achteraf gezien zou de toestemming toch wel zijn verleend(?!) Privé foto’s of teksten opgeslagen houden in je telefoon is dus geen goed idee.

goed artikel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest